Avenços tecnològics i científics

L’ORDINADOR 

Està formada per un conjunt de circuits integrats i d’altres components relacionats que pot executar amb exactitud, rapidesa i d’acord amb les instruccions que rep per part d’un usuari o d’un programa. Els ordinadors són aparells digitals en tant que es basen en l’àlgebra de Boole i el sistema binari. La principal característica que el diferencia d’altres màquines similars és que és una màquina de propòsit general, és a dir, que pot realitzar diverses tasques segons les possibilitats del llenguatge de programació i el maquinari. El model en què es basen els ordinadors actuals és arquitectura de Von Neumann, és a dir, que utilitzen la memòria principal per emmagatzemar dades i instruccions alhora, característica que els permet executar programes diferents, sent per tant una màquina de propòsit general. Això els diferencia d’altres aparells com les calculadores no programables. 

Cómo recuperar y reutilizar mi viejo ordenador? | Cleventy
Ordinador. Font.

EL MÒBIL 

El telèfon mòbil és un dispositiu electrònic amb ràdio de curt abast usat per a comunicacions mòbils de veu i dades. Funciona sobre una xarxa d’estacions de base especialitzades i distribuïda pel territori, conegudes com a «cel·les». A més de la funció de veu estàndard d’un telèfon, els mòbils actuals poden suportar molts serveis addicionals, com els SMS per a missatges de text, correu electrònic, commutació de paquets per a l’accés a internet jocs, Bluetooth, infrarojos (IRDA), càmera amb gravador de vídeo, i MMS per enviar missatges amb fotos i vídeo. La majoria dels telèfons mòbils. 

Botón Recto De Teléfono Móvil Antiguo, Modelos De Hombres Y Mujeres De  Repuesto Para Estudiantes Mayoristas Domésticos Móviles, Fabricantes De  Máquinas Antiguas Máquinas Antiguas Por Sunrise20123, 8,31 € | Es.Dhgate.Com
Telèfon Mòbil. Font


TAULETA O TABLET

Aquesta modalitat d’ordinador portàtil ha suposat un avanç significatiu en l’aplicació dels estudis de lingüística computacional. N’hi ha models que només aporten la pantalla tàctil a manera de pissarra, sent així molt lleugers. També hi ha ordinadors portàtils amb teclat i ratolí, anomenats convertibles, que permeten rotar la pantalla i col·locar-la com si es tractés d’una pissarra, per a fer-ne ús com a Tablet PC. 

Una tauleta tàctil (en anglès, tablet) és un dispositiu electrònic a mig camí entre un ordinador portàtil i un telèfon mòbil, al qual s’hi pot escriure a través d’una pantalla tàctil. Un usuari pot utilitzar un estilet (o stylus) per a treballar amb l’ordinador sense necessitat de teclat ni ratolí. 

Una tauleta molt coneguda de la marca “APPLE” es “i PAD”.

Per compensar el dèficit de teclat físic la majoria de tauletes son capaces de connectar-se a dispositius independents a través de Bluetooth o USB. 

Tauleta. Font

TELEVISIÓ 

La televisió (“tele-“, en grec “lluny” i “-visió” en llatí “visió” “veure” o “vista”), abreujat TV, és un sistema de telecomunicació per a l’emissió i per a la recepció de sons i d’imatges en moviment a distància. El terme també ha acabat referint-se a tots els aspectes de la programació televisiva. La prehistòria de la televisió arrenca, en sentit estricte, dels descobriments tècnics més elementals que van fer possible la transmissió a distància de la imatge en moviment. Globalment, com succeïa amb la ràdio, s’ha de diferenciar entre els procediments tècnics que van permetre enviar les primeres imatges o sons d’una emissora a un receptor i en el moment en què el mateix senyal arribà a ser captat per un nombre elevat de receptors i va convertir el simple mitjà de comunicació en fenomen social. 

Historia del desarrollo de la televisión desde 1920 hasta hoy, primer  televisor |
Televisió. Font: https://es.tab-tv.com/historia-de-los-televisores-a-partir-de-1920-hasta-hoy/

RÀDIO 

La ràdio és la transmissió de senyals mitjançant la modulació d’ones electromagnètiques amb freqüències per sota de les de la llum visible. La radiació electromagnètica es propaga per mitjà de camps electromagnètics oscil·lants que travessen l’aire i el buit de l’espai. 

La informació és transportada canviant de forma sistemàtica (modulant) alguna propietat de les ones radiades, com ara l’amplitud, la freqüència, la fase, o l’amplada de pols. Quan les ones de ràdio arriben fins a un conductor elèctric, els camps electromagnètics oscil·lants indueixen un corrent altern en el conductor. Això pot ser detectat i transformat en senyals de so o en altres senyals que portin informació.

CSC-835 Radio Crown Radio Corp.; Tokyo, build 1982 ?, 1 pictures
Ràdio. Font: https://www.radiomuseum.org/r/crown_csc_835.html

COTXE 

Un AUTOMÒBIL (també se’n pot dir AUTO o COTXE) és usualment un vehicle de quatre rodes amb motor destinat al transport de persones, amb capacitat entre dos i 7 seients. Es desplaça gràcies a un motor d’explosió a cop d’una mescla de gasolina, gasoil i aire. Recentment han començat a produir automòbils que funcionen amb motor elèctric, si bé l’autonomia d’aquests vehicles és encara limitada a causa de l’autonomia de les bateries. Per això, hi ha els vehicles híbrids, amb motors d’explosió combinats amb motors elèctrics que donen més autonomia i baix consum. Les rodes davanteres dels automòbils poden moure’s cap a ambdós costats per realitzar girs i prendre els revolts. 

PRUEBA: RENAULT 4 TL - PIEL DE TORO - LA WEB DE LOS COCHES CLASICOS
Cotxe. Font: http://vehiculos-clasicos.blogspot.com/2009/06/los-10-mejores-coches-clasicos.html

CALCULADORA 

Una calculadora és una màquina que, per mitjans mecànics o electrònics, és capaç de realitzar una operació matemàtica. Les calculadores modernes són petits ordinadors dissenyats per fer operacions científiques en camps específics. Per exemple, hi ha calculadores gràfiques amb la capacitat de representar gràfics matemàtics en el camp de la trigonometria o l’estadística. Les calculadores modernes són més portables que la majoria dels ordinadors, però els organitzadors personals (PDA) són comparables pel que fa a la mida.  

Calculadora - Wikipedia, la enciclopedia libre
Calculadora. Font: https://thereaderwiki.com/gl/Calculadora